O namaCEDRUS FOREST d.o.o.

CEDRUS FOREST d.o.o. je poduzeće osnovano 2008. godine u Čakovcu, na spomenutoj adresi kao trgovačko društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge.

Član uprave i direktor je Robert Sambolek dipl. ing. šum.. Firma trenutno zapošljava 10 radnika, posjeduje vlastite proizvodno - uslužne kapacitete (proizvodna zemljišta, vozila, alate, strojeve te potrebne strukovne licence) i raspolaže sa njemačkim i engleskim govornim područjem.

Poduzeće je specijalizirano za sve usluge u šumarstvu (sječa i pridobivanje drvne mase, otkup drvnih sortimenata, uzgojni radovi, dobava reprodukcijskog sadnog materijala i usluga pošumljavanja), urbanom šumarstvu (projektiranje i uređenje parkova, stručna analiza urbanog drveća i usluge vezane uz održavanje). U radovima sudjeluju stručno i kvalitetno osposobljeni djelatnici koji se konstantnim usavršavanjem prilagođavaju najnovijim trendovima koje zahtijevaju nova tržišta.

Šumarstvo Lovstvo Urbano šumarstvo

ŠUMARSTVO

 • uređenje privatnih šuma (licencija za vođenje privatnih šumoposjeda)
 • doznaka stabala za sječu i otprema drvnih sortimenata
 • otkup šuma i šumskog zemljišta
 • sječa i izrada drvnih sortimenata (licencija za pridobivanje drvne mase)
 • prodaja šumskog sadnog materijala i pošumljavanje
 • ostale usluge u šumarstvu (licencija za uzgajanje šuma)

URBANO ŠUMARSTVO

 • uređenje parkova i stabala pod zaštitom
 • projektiranje, vanjsko oblikovanje prostora i arborikulturni zahvati
 • sezonska i redovna održavanja urbanog drveća
 • stručna analiza i procjena urbanog drveća
 • Certificate VTA – Nürnberger Schule

LOVSTVO

 • izrada i revizije lovnogospodarskih osnova (licenija lovstvo)
 • izrada programa zaštite i uzgoja divljači
 • obavljanje stručne službe za provođenje LGO-a, PZD-a i PUD-a
 • ostale usluge u lovstvu

Robert Sambolek, dipl. ing. šum.

Direktor

Ured

Kako vam možemo pomoći?